Lektion i udtale Ordkort Ordquiz Kryds og bolle Huskespil Lyttequiz

Kinesisk :: Lektion 91 Rejse: Insekter

Ordforråd

Jeg kan ikke lide insekter
wŏ bù xĭ huan chóng zi 我不喜欢虫子
Bi
mì fēng 蜜蜂
Er der altid så mange fluer?
zhè lĭ zŏng shì yŏu zhè me duō de cāng ying mā 这里总是有这么多的苍蝇吗?
Hvilken slags edderkop?
zhè shì nă zhŏng zhī zhū 这是哪种蜘蛛?
Orm
rú chóng 蠕虫
Sommerfugl
hú dié 蝴蝶
Mariehøne
piáo chóng 瓢虫
Myre
mă yĭ 蚂蚁
Larve
máo mao chóng 毛毛虫
Kakerlakker er beskidte
zhāng láng hĕn zāng 蟑螂很脏
Dette er insektmiddel
zhè shì qū wén jì |这是驱蚊剂