Lektion i udtale Ordkort Ordquiz Kryds og bolle Huskespil Lyttequiz

Kinesisk :: Lektion 90 Rejse: Vilde dyr

Ordforråd

Der er mange frøer her
nà li yŏu hĕn duō qīng wā 那里有很多青蛙
And
yā zi 鸭子
Kan papegøjen snakke?
zhè zhĭ yīng wŭ shuō huà mā 这只鹦鹉说话吗?
Skildpadde
wū guī 乌龟
Abe
hóu zi 猴子
Er slangen giftig?
zhè zhĭ shé yŏu dú mā 这只蛇有毒吗?
Ko
niú 牛
Firben
xī yì 蜥蜴
Mus
lăo shŭ 老鼠
Krokodille
è yú 鳄鱼