Lektion i udtale Ordkort Ordquiz Kryds og bolle Huskespil Lyttequiz

Kinesisk :: Lektion 80 Strand: Solbade

Ordforråd

På stranden
zài hăi tān shàng 在海滩上
Solbade
rì guāng yù 日光浴
Hav
hăi 海
Bølge
bō làng 波浪
Sand
shā zi 沙子
Solnedgang
rì luò 日落
Ø
xiăo dăo 小岛
hú 湖
Ocean
hăi yáng 海洋
Havn
găng kŏu 港口
Bugt
wān 湾
Kyst
hăi àn 海岸
Højvande
zhăng cháo 涨潮
Lavvande
luò cháo 落潮
Håndklæder
máo jīn 毛巾