Lektion i udtale Ordkort Ordquiz Kryds og bolle Huskespil Lyttequiz

Kinesisk :: Lektion 78 Mad: Tilbehør

Ordforråd

Krydring
tiáo wèi pĭn 调味品
Sennep
jiè mo jiàng 芥末酱
Ketchup
fān qié jiàng 番茄酱
Mayonnaise
dàn huáng jiàng 蛋黄酱
Olie
yóu 油
Eddike
cù 醋
Det har brug for mere salt
duō fàng diăn yán 多放点盐
Mel
miàn fĕn 面粉
Honning
fēng mì 蜂蜜
Marmelade
guŏ jiàng 果酱
Havre
yàn mài 燕麦
Hvede
xiăo mài 小麦