Lektion i udtale Ordkort Ordquiz Kryds og bolle Huskespil Lyttequiz

Kinesisk :: Lektion 77 Mad: Fisk og skaldyr

Ordforråd

fisk
yú 鱼
Skaldyr
bèi lèi 贝类
Bars
lú yú 鲈鱼
Laks
sān wén yú 三文鱼
Hummer
lóng xiā 龙虾
Krabbe
páng xiè 螃蟹
Musling
bàng lèi 蚌类
Østers
mŭ lì 牡蛎
Torsk
xuĕ yú 鳕鱼
Sandmusling
gé lí 蛤蜊
Reje
xiā 虾
Tun
jīn qiāng yú 金枪鱼
Ørred
zūn yú 鳟鱼
Tunge
tă mă yú 鳎鰢鱼
Haj
shā yú 鲨鱼