Lektion i udtale Ordkort Ordquiz Kryds og bolle Huskespil Lyttequiz

Kinesisk :: Lektion 73 Fødevarer: Mejeriprodukter

Ordforråd

Mejeriprodukter
rŭ zhì pĭn 乳制品
Mælk
niú năi 牛奶
Is
bīng qí lín 冰淇淋
Smør
huáng yóu 黄油
Ost
năi lào 奶酪
Fløde
năi yóu 奶油
Frosne madvarer
bīng dòng shí pĭn 冰冻食品
Yoghurt
suān năi 酸奶
Æg
jī dàn 鸡蛋