Lektion i udtale Ordkort Ordquiz Kryds og bolle Huskespil Lyttequiz

Kinesisk :: Lektion 69 Mad: Købmandsforretning

Ordforråd

Købmand/dagligvarebutik
zá huò diàn 杂货店
Lukket
tíng yè 停业
Indkøbsvogn
gòu wù chē 购物车
Kurv
gòu wù lán 购物篮
Har I ris?
nĭ yŏu mĭ mā 你有米吗?
Køb
măi 买
Betal
fù qián 付钱
I hvilken gang?
zài nă tiáo tōng dào 在哪条通道?
Slagterforretning
ròu diàn 肉店
Bageri
miàn bāo fáng 面包房
Hvor er vandet?
shuĭ zài nă lĭ 水在哪里?