Lektion i udtale Ordkort Ordquiz Kryds og bolle Huskespil Lyttequiz

Kinesisk :: Lektion 52 Rundt i byen: Hvor er?

Ordforråd

Hvor er busstoppestedet?
gōng jiāo zhàn zài nă lĭ 公交站在哪里?
Hvad er næste stop?
xià yī zhàn shì nă lĭ 下一站是哪里?
Er det mit stop?
zhè shì wŏ de zhàn mā 这是我的站吗?
Undskyld, jeg skal af her
dă răo yī xià wŏ xū yào zài zhè lĭ xià chē 打扰一下,我需要在这里下车
Hvor er museet?
bó wù guăn zài nă lĭ 博物馆在哪里?
Offentlig telefon
gōng yòng diàn huà 公用电话
Er der en telefonbog?
yŏu diàn huà bù mā 有电话薄吗?
Har I blade på engelsk?
nĭ zhè lĭ yŏu yīng yŭ zá zhì mā 你这里有英语杂志吗?
Hvad tid filmen starter?
diàn yĭng shén me shí jiān kāi shĭ 电影什么时间开始?
Jeg vil gerne have fire billetter
qĭng gĕi wŏ sì zhāng piào 请给我四张票
Er filmen på engelsk?
diàn yĭng shì Yīng wén de mā 电影是英文的吗?
Popcorn
bào mĭ huā 爆米花
Hvor kan jeg finde et apotek?
wŏ kĕ yĭ zài nă lĭ zhăo dào yào diàn 我可以在哪里找到药店?
Centrum
shì zhōng xīn 市中心