Lektion i udtale Ordkort Ordquiz Kryds og bolle Huskespil Lyttequiz

Kinesisk :: Lektion 51 Omkring byen: Steder

Ordforråd

I byen
zài chéng shì nèi 在城市内
Hovedstad
shŏu dū 首都
Posthus
yóu jú 邮局
Marked
shì chăng 市场
Bageri
miàn bāo fáng 面包房
Boghandel
shū diàn 书店
Apotek
yào diàn 药店
Park
gōng yuán 公园
Restaurant
fàn diàn 饭店
Biograf
diàn yĭng yuàn 电影院
Bar
jiŭ bā 酒吧
Bank
yín háng 银行
Hospital
yī yuàn 医院
Kirke
jiào táng 教堂