Lektion i udtale Ordkort Ordquiz Kryds og bolle Huskespil Lyttequiz

Kinesisk :: Lektion 49 Hotel: Tid at tage afsted

Ordforråd

Jeg har brug for at leje en bil
wŏ xū yào zū yī liàng qì chē 我需要租一辆汽车
Jeg kan godt lide balkonen
wŏ xĭ huan zhè ge lù tái 我喜欢这个露台
jeg har brug for en piccolo
wŏ xū yào yī gè xíng li yuán 我需要一个行李员
Jeg er klar til at tjekke ud
wŏ zhŭn bèi hăo jié zhàng le 我准备好结账了
Kan du/I skaffe mig en taxi?
nĭ néng bāng wŏ jiào yī liàng chū zū chē mā 你能帮我叫一辆出租车吗?
Jeg nød mit ophold
wŏ xĭ huan wŏ de zhù chù 我喜欢我的住处
Dette er et smukt hotel
zhè shì yī gè hĕn piào liang de bīn guăn 这是一个很漂亮的宾馆
Jeres medarbejdere er fremragende
nĭ de yuán gōng dōu hĕn chū sè 你的员工都很出色
Jeg vil anbefale jer
wŏ huì tuī jiàn nĭ de 我会推荐你的
Tak for alt
xiè xie nín wéi wŏ men suŏ zuò de yī qiè 谢谢您为我们所做的一切