Lektion i udtale Ordkort Ordquiz Kryds og bolle Huskespil Lyttequiz

Kinesisk :: Lektion 47 Hotel: Nødvendigheder

Ordforråd

Hvor er elevatoren?
diàn tī zài nă lĭ 电梯在哪里?
Jeg ønsker at tale med bestyreren
wŏ xiăng zhăo jīng lĭ shuō huà 我想找经理说话
Bruseren virker ikke
lín yù huài le 淋浴坏了
Rummet har ingen tæpper
fáng jiān lĭ méi yŏu tăn zi 房间里没有毯子
Kan du bringe mig en anden pude?
nĭ néng zài gĕi wŏ yī gè zhĕn tou mā 你能再给我一个枕头吗?
Vores værelse er ikke blevet gjort rent
wŏ men de fáng jiān méi yŏu bèi dă săo 我们的房间没有被打扫
Vi har brug for håndklæder til poolen
wŏ men xū yào yī xiē yóu yŏng yòng de máo jīn 我们需要一些游泳用的毛巾
Der er intet varmt vand
fáng jiān méi yŏu rè shuĭ 房间没有热水
Jeg kan ikke lide dette værelse
wŏ bù xĭ huan zhè jiān wū zi 我不喜欢这间屋子
Vi har brug for et værelse med aircondition
wŏ men xū yào yī jiān yŏu kòng tiáo de fáng jiān 我们需要一间有空调的房间
Jeg har ikke en reservation
wŏ méi yŏu yù dìng 我没有预定