Lektion i udtale Ordkort Ordquiz Kryds og bolle Huskespil Lyttequiz

Kinesisk :: Lektion 45 Rejser: Ankommer til din destination

Ordforråd

Velkommen
huān yíng 欢迎
Her er mit pas
zhè shì wŏ de hù zhào 这是我的护照
Har du noget at fortolde?
nĭ yŏu yāo bào guān de dōng xī mā 你有要报关的东西吗?
Ja, jeg har noget at fortolde
shì de wŏ yŏu yāo bào guān de dōng xī 是的,我有要报关的东西
Nej, jeg har ikke noget at fortolde
wŏ méi yŏu yāo bào guān de dōng xī 我没有要报关的东西
Jeg er her på forretningsrejse
wŏ lái zhè lĭ zuò shēng yi de 我来这里做生意的
Jeg er her på ferie
wŏ lái zhè lĭ lǚ yóu de 我来这里旅游的
Jeg vil være her en uge
wŏ jiāng zài zhè lĭ yī xīng qī 我将在这里一星期
Hvor kan jeg få min bagage?
wŏ kĕ yĭ zài nă lĭ lĭng qŭ wŏ de xíng li 我可以在哪里领取我的行李?
Hvor er tolden?
hăi guān zài nă lĭ 海关在哪里?
Kan du hjælpe mig med min bagage?
qĭng nĭ bāng wŏ ná xià bāo, hăo mā 请你帮我拿下包,好吗?
Må jeg se din bagageudleveringsseddel?
wŏ kĕ yĭ kān yī xià nĭ de xíng li lĭng qŭ piào jù mā 我可以看一下你的行李领取票据吗?