Lektion i udtale Ordkort Ordquiz Kryds og bolle Huskespil Lyttequiz

Kinesisk :: Lektion 41 Rejser: På flyet

Ordforråd

Bagagerum
xíng li cāng 行李舱
Bakkebord
chá jī 茶几
Gang
tōng dào 通道
Række
pái 排
Sæde
zuò wèi 座位
Pude
zhĕn tou 枕头
Hovedtelefoner
tóu dài shì ĕr jī 头戴式耳机
Sikkerhedsbælte
ān quán dài 安全带
Højde
hăi bá 海拔
Nødudgang
jĭn jí chū kŏu 紧急出口
Redningsvest
jiù shēng yī 救生衣
Vinge
jī yì 机翼
Hale
jī wĕi 机尾