Lektion i udtale Ordkort Ordquiz Kryds og bolle Huskespil Lyttequiz

Kinesisk :: Lektion 25 Tid: Årets måneder

Ordforråd

Årets måneder
yī nián zhōng de yuè fèn 一年中的月份
januar
yī yuè 一月
februar
èr yuè 二月
marts
sān yuè 三月
april
sì yuè 四月
maj
wŭ yuè 五月
juni
liù yuè 六月
juli
qī yuè 七月
august
bā yuè 八月
september
jiŭ yuè 九月
oktober
shí yuè 十月
november
shí yī yuè 十一月
december
shí èr yuè 十二月