Lektion i udtale Ordkort Ordquiz Kryds og bolle Huskespil Lyttequiz

Engelsk :: Lektion 105 Beskæftigelse: Navigationsvilkår

Ordforråd

Tilbage
Back
Fremad
Forward
Gem
Save
Hent
Download
Kør (udføres)
Run (execute)
Klik
Click
Træk
Drag
Slip
Drop
Opdateret
Updated
Opdatér
Update
Dropned-menu
Drop down menu
Stop
Stop