Lektion i udtale Ordkort Ordquiz Kryds og bolle Huskespil Lyttequiz

Engelsk :: Lektion 88 Rejse: Grundliggende aktiviteter

Ordforråd

Jeg kan godt lide at spille dam
I like to play checkers
Jeg vil gerne spille kort
I want to play cards
Jeg kan ikke lide at spille skak
I don’t like to play chess
Jeg behøver ikke at gå til restauranten
I don’t need to go to the restaurant
Jeg kan godt lide at flyve med drage
I like to fly a kite
Jeg kan ikke lide bjergbestigning
I don’t like mountain climbing
Jeg kan godt lide at cykle
I like to ride a bike
Jeg ønsker ikke at spille videospil
I don’t want to play video games
Jeg kan godt lide at danse
I like to dance
Jeg kan lide at spille
I like to play
Jeg er nødt til at tage hjem igen
I need to go back home
Jeg er nødt til at sove
I need to go to sleep
Jeg kan godt lide at skrive digte
I like to write poems