Lektion i udtale Ordkort Ordquiz Kryds og bolle Huskespil Lyttequiz

Engelsk :: Lektion 53 Rundt i byen: På gaden

Ordforråd

Gade
Street
Vejkryds
Intersection
Færdselsskilt
Traffic sign
Hjørne
Corner
Gadelys
Streetlight
Trafiklys
Traffic light
Fodgænger
Pedestrian
Allé
Avenue
Fodgængerovergang
Crosswalk
Fortov
Sidewalk
Toiletter
Toilets
Badeværelse
Bathroom