Lektion i udtale Ordkort Ordquiz Kryds og bolle Huskespil Lyttequiz

Engelsk :: Lektion 50 Hotel: Nødudtryk

Ordforråd

Se
Look
Lyt
Listen
Pas på
Watch out
Brand
Fire
Kom ud herfra
Get out of here
Hjælp
Help
Hjælp mig
Help me
Skynd dig/jer
Hurry
Stop
Stop
Politi
Police
Det er en nødsituation
It is an emergency