Lektion i udtale Ordkort Ordquiz Kryds og bolle Huskespil Lyttequiz

Engelsk :: Lektion 35 Modsætninger: Gammel / ny

Ordforråd

Gammel/gamle
Old
Ny/nye
New
Ru
Rough
Glat
Smooth
Tyk
Thick
Tynd
Thin
Koldt (Vejr)
Cold (weather)
Varmt (vejr)
Hot (weather)
Alle
All
Ingen
None
Før
Before
Efter
After