Lektion i udtale Ordkort Ordquiz Kryds og bolle Huskespil Lyttequiz

Engelsk :: Lektion 34 Modsætninger: Mere / mindre

Ordforråd

Mere
More
Mindre
Less
Rigtig/rigtigt
Correct
Forkert
Incorrect
Glad
Happy
Trist
Sad
Ren
Clean
Beskidt
Dirty
I live/levende
Alive
Død
Dead
Sent
Late
Tidligt
Early