Lektion i udtale Ordkort Ordquiz Kryds og bolle Huskespil Lyttequiz

Engelsk :: Lektion 31 Modsætninger: Let / svær

Ordforråd

Let
Easy
Vanskelig/vanskeligt
Difficult
Samme
Same
Forskellig/anderledes
Different
Træk
Pull
Skub
Push
Few
Mange
Many
Lang
Long
Kort
Short
Intet/ingen
Nothing
Noget/nogen
Something