Lektion i udtale Ordkort Ordquiz Kryds og bolle Huskespil Lyttequiz

Engelsk :: Lektion 18 Vejledning: Hvor?

Ordforråd

Bagved
In back of
Foran
In front of
Ved siden af
Beside
Første dør til højre
First door on the right
Drej til højre ved det fjerde lys
At the fourth light turn right
Forstår du mig?
Do you understand me?
Nord
North
Vest
West
Syd
South
Øst
East
Til højre
To the right
Til venstre
To the left
Er der en elevator?
Is there an elevator?
Hvor er trapperne?
Where are the stairs?
I hvilken retning?
In which direction?
Anden dør til venstre
Second door on the left
Drej til venstre ved hjørnet
At the corner turn left