Lektion i udtale Ordkort Ordquiz Kryds og bolle Huskespil Lyttequiz

Engelsk :: Lektion 11 Numre: 11 til 20

Ordforråd

elleve
Eleven
tolv
Twelve
tretten
Thirteen
fjorten
Fourteen
femten
Fifteen
seksten
Sixteen
sytten
Seventeen
atten
Eighteen
nitten
Nineteen
tyve
Twenty