Lektion i udtale Ordkort Ordquiz Kryds og bolle Huskespil Lyttequiz

Engelsk :: Lektion 9 Begyndelse: Udtryk

Ordforråd

Af den måde
By the way
For resten
At least
Endelig/til sidst
Finally
Imidlertid/dog
However
Derfor
Therefore
Vær ikke urolig/bekymret/tag det roligt
Don't worry
Det afhænger af
That depends
Jeg er ked af
I am sorry
Lige nu
Right now
Jeg ved ikke
I don’t know
Ligesom dette/sådan her
Like this