Lektion i udtale Ordkort Ordquiz Kryds og bolle Huskespil Lyttequiz

Engelsk :: Lektion 8 Begyndele: For eksempel

Ordforråd

Af/fra
Of
For
For
Af de/fra de
Of the
Hvis?
If
Siden
Since
Selvom
Although
Vores
Our
Mellem
Between
Måske
Maybe
On
For eksempel
For example