Lektion i udtale Ordkort Ordquiz Kryds og bolle Huskespil Lyttequiz

Engelsk :: Lektion 6 Begyndelse: Korte spørgsmål

Ordforråd

Hvornår?
When?
Hvor?
Where?
Hvilket/hvilken?
Which?
Hvem?
Who?
Hvis?
Whose?
Hvis?
Whose?
Hvorfor?
Why?
Hvad?
What?
Hvordan?
How?
Hvor længe?
How long?
Hvor meget?
How much?
Har du?
Do you have?
Til hvem?
To whom?
Med hvad?
With what?