Lektion i udtale Ordkort Ordquiz Kryds og bolle Huskespil Lyttequiz

Engelsk :: Lektion 3 Begyndelse: Tal langsommere

Ordforråd

Tal langsomt
Speak slowly
Jeg forstår det ikke
I don't understand
Kan du forstå det?
Do you understand?
Selvfølgelig
Sure
Vær venlig at gentage det
Repeat, please
Igen
Again
Ord for ord
Word by word
Langsomt
Slowly
Hvordan siger man?
How do you say?
Hvad betyder det?
What does it mean?
Hvad sagde du?
What did you say?
Har du et spørgsmål?
Do you have a question?