Lektion i udtale Ordkort Ordquiz Kryds og bolle Huskespil Lyttequiz

Italiensk :: Lektion 102 Beskæftigelse: Leder du efter arbejde

Ordforråd

Har du en arbejdstilladelse?
Hai il permesso di lavoro?
Jeg har en arbejdstilladelse
Ho il permesso di lavoro
Jeg har ikke en arbejdstilladelse
Non ho il permesso di lavoro
Hvornår kan du starte?
Quando puoi cominciare?
Jeg betaler ti euro i timen
Pago dieci Euro all’ora
Jeg vil betale dig ugentligt
Pago alla settimana
per måned
Al mese
Vær her klokken 8:00 om morgenen
Presentati alle otto del mattino
Arbejdet slutter kl 16:30
Il lavoro finisce alle quattro e mezza del pomeriggio
Du har lørdage og søndage fri
Sabato e domenica sono liberi
Du skal bære en uniform
Devi indossare un’uniforme
Du gør det sådan her
Si fa così