Lektion i udtale Ordkort Ordquiz Kryds og bolle Huskespil Lyttequiz

Italiensk :: Lektion 15 Numre: 1000 til 10.000

Ordforråd

ettusinde
Mille
totusinde
Duemila
tretusinde
Tremila
firetusinde
Quattromila
femtusinde
Cinquemila
sekstusinde
Seimila
syvtusinde
Settemila
ottetusinde
Ottomila
nitusinde
Novemila
titusinde
Diecimila