Lektion i udtale Ordkort Ordquiz Kryds og bolle Huskespil Lyttequiz

Italiensk :: Lektion 6 Begyndelse: Korte spørgsmål

Ordforråd

Hvornår?
Quando?
Hvor?
Dove?
Hvilket/hvilken?
Quale?
Hvem?
Chi?
Hvis?
Di chi?
Hvorfor?
Perché?
Hvad?
Cosa?
Hvordan?
Come?
Hvor længe?
Quanto tempo?
Hvor meget?
Quanto?
Har du?
Hai?
Til hvem?
A chi?
Med hvad?
Con cosa?