Lektion i udtale Ordkort Ordquiz Kryds og bolle Huskespil Lyttequiz

Portugisisk :: Lektion 16 Vejledning: Kom her

Ordforråd

Lige et øjeblik
Só um momento
Vent her
Espere aqui
Følg efter mig
Venha comigo
Hun vil hjælpe dig
Ela vai ajudar você
Kom ind
Pode entrar
Sid ned
Sente-se
Kom her
Venha aqui
Vis mig
Me mostre