Lektion i udtale Ordkort Ordquiz Kryds og bolle Huskespil Lyttequiz

Portugisisk :: Lektion 14 Numre: 100 til 1000

Ordforråd

ethundrede
Cem
tohundrede
Duzentos
trehundrede
Trezentos
firehundrede
Quatrocentos
femhundrede
Quinhentos
sekshundrede
Seiscentos
syvhundrede
Setecentos
ottehundrede
Oitocentos
nihundrede
Novecentos
ettusinde
Mil