Lektion i udtale Ordkort Ordquiz Kryds og bolle Huskespil Lyttequiz

Portugisisk :: Lektion 11 Numre: 11 til 20

Ordforråd

elleve
Onze
tolv
Doze
tretten
Treze
fjorten
Catorze
femten
Quinze
seksten
Dezesseis
sytten
Dezessete
atten
Dezoito
nitten
Dezenove
tyve
Vinte