Lektion i udtale Ordkort Ordquiz Kryds og bolle Huskespil Lyttequiz

Portugisisk :: Lektion 9 Begyndelse: Udtryk

Ordforråd

Af den måde
A propósito
For resten
Pelo menos
Endelig/til sidst
Finalmente
Imidlertid/dog
Entretanto
Derfor
Portanto
Vær ikke urolig/bekymret/tag det roligt
Não se preocupe
Det afhænger af
Depende
Jeg er ked af
Sinto muito
Lige nu
Agora mesmo
Jeg ved ikke
Eu não sei
Ligesom dette/sådan her
Assim