Lektion i udtale Ordkort Ordquiz Kryds og bolle Huskespil Lyttequiz

Fransk :: Lektion 105 Beskæftigelse: Navigationsvilkår

Ordforråd

Tilbage
Précédent
Fremad
Suivant
Gem
Enregistrer
Hent
Télécharger
Kør (udføres)
Exécuter
Klik
Cliquer
Træk
Glisser
Slip
Déposer
Opdateret
Mis à jour
Opdatér
Mettre à jour
Dropned-menu
Menu déroulant (le)
Stop
Arrêt (le)