Lektion i udtale Ordkort Ordquiz Kryds og bolle Huskespil Lyttequiz

Fransk :: Lektion 18 Vejledning: Hvor?

Ordforråd

Bagved
Derrière
Foran
Devant
Ved siden af
À côté de
Første dør til højre
Première porte à droite
Drej til højre ved det fjerde lys
Tournez à droite au quatrième feu tricolore
Forstår du mig?
Me comprenez-vous?
Nord
Direction Nord
Vest
Direction Ouest
Syd
Direction Sud
Øst
Direction Est
Til højre
À droite
Til venstre
À gauche
Er der en elevator?
Y a-t-il un ascenseur?
Hvor er trapperne?
Où est l’escalier?
I hvilken retning?
Dans quelle direction?
Anden dør til venstre
Deuxième porte à gauche
Drej til venstre ved hjørnet
Au coin, tournez à gauche