Lektion i udtale Ordkort Ordquiz Kryds og bolle Huskespil Lyttequiz

Fransk :: Lektion 16 Vejledning: Kom her

Ordforråd

Lige et øjeblik
Un moment
Vent her
Attendez ici
Følg efter mig
Suivez-moi
Hun vil hjælpe dig
Elle va vous aider
Kom ind
Entrez
Sid ned
Asseyez-vous
Kom her
Venez ici
Vis mig
Montrez-moi