Lektion i udtale Ordkort Ordquiz Kryds og bolle Huskespil Lyttequiz

Fransk :: Lektion 11 Numre: 11 til 20

Ordforråd

elleve
Onze
tolv
Douze
tretten
Treize
fjorten
Quatorze
femten
Quinze
seksten
Seize
sytten
Dix-sept
atten
Dix-huit
nitten
Dix-neuf
tyve
Vingt