Lektion i udtale Ordkort Ordquiz Kryds og bolle Huskespil Lyttequiz

Fransk :: Lektion 9 Begyndelse: Udtryk

Ordforråd

Af den måde
À propos
For resten
Au moins
Endelig/til sidst
Enfin
Imidlertid/dog
Cependant
Derfor
Par conséquent
Vær ikke urolig/bekymret/tag det roligt
Ne vous inquiétez pas
Det afhænger af
Ça dépend
Jeg er ked af
Je suis désolé
Lige nu
Tout de suite
Jeg ved ikke
Je ne sais pas
Ligesom dette/sådan her
Comme ceci