Lektion i udtale Ordkort Ordquiz Kryds og bolle Huskespil Lyttequiz

Fransk :: Lektion 6 Begyndelse: Korte spørgsmål

Ordforråd

Hvornår?
Quand?
Hvor?
Où?
Hvilket/hvilken?
Lequel?
Hvem?
Qui?
Hvis?
À qui?
Hvis?
De qui?
Hvorfor?
Pourquoi?
Hvad?
Quoi?
Hvordan?
Comment?
Hvor længe?
Combien de temps?
Hvor meget?
Combien?
Har du?
Avez-vous?
Til hvem?
À qui?
Med hvad?
Avec quoi?