Lektion i udtale Ordkort Ordquiz Kryds og bolle Huskespil Lyttequiz

Tysk :: Lektion 105 Beskæftigelse: Navigationsvilkår

Ordforråd

Tilbage
Zurück
Fremad
Weiter
Gem
Speichern
Hent
Herunterladen
Kør (udføres)
Ausführen
Klik
Klicken
Træk
Ziehen
Slip
Ablegen
Opdateret
Aktualisiert
Opdatér
Aktualisieren
Dropned-menu
Dropdown-Menü (das)
Stop
Stopp