Lektion i udtale Ordkort Ordquiz Kryds og bolle Huskespil Lyttequiz

Tysk :: Lektion 16 Vejledning: Kom her

Ordforråd

Lige et øjeblik
Einen Augenblick
Vent her
Warten Sie hier
Følg efter mig
Folgen Sie mir
Hun vil hjælpe dig
Sie wird Ihnen helfen
Kom ind
Kommen Sie rein
Sid ned
Setzen Sie sich
Kom her
Kommen Sie her
Vis mig
Zeigen Sie es mir