Lektion i udtale Ordkort Ordquiz Kryds og bolle Huskespil Lyttequiz

Tysk :: Lektion 15 Numre: 1000 til 10.000

Ordforråd

ettusinde
Tausend
totusinde
Zweitausend
tretusinde
Dreitausend
firetusinde
Viertausend
femtusinde
Fünftausend
sekstusinde
Sechstausend
syvtusinde
Siebentausend
ottetusinde
Achttausend
nitusinde
Neuntausend
titusinde
Zehntausend