Lektion i udtale Ordkort Ordquiz Kryds og bolle Huskespil Lyttequiz

Hollandsk :: Lektion 15 Numre: 1000 til 10.000

Ordforråd

ettusinde
Duizend
totusinde
Tweeduizend
tretusinde
Drieduizend
firetusinde
Vierduizend
femtusinde
Vijfduizend
sekstusinde
Zesduizend
syvtusinde
Zevenduizend
ottetusinde
Achtduizend
nitusinde
Negenduizend
titusinde
Tienduizend