Lektion i udtale Ordkort Ordquiz Kryds og bolle Huskespil Lyttequiz

Hollandsk :: Lektion 8 Begyndele: For eksempel

Ordforråd

Af/fra
Van
For
Voor
Af de/fra de
Van de
Hvis?
Als
Siden
Sinds
Selvom
Ondanks
Vores
Onze
Mellem
Tussen
Måske
Misschien
Aan
For eksempel
Bijvoorbeeld