Lektion i udtale Ordkort Ordquiz Kryds og bolle Huskespil Lyttequiz

Spansk :: Lektion 102 Beskæftigelse: Leder du efter arbejde

Ordforråd

Har du en arbejdstilladelse?
¿Tiene permiso de trabajo?
Jeg har en arbejdstilladelse
Tengo permiso de trabajo
Jeg har ikke en arbejdstilladelse
No tengo permiso de trabajo
Hvornår kan du starte?
¿Cuándo puede empezar?
Jeg betaler ti dollars i timen
Pago diez dólares la hora
Jeg vil betale dig ugentligt
Le pagaré semanalmente
per måned
Al mes
Vær her klokken 8:00 om morgenen
Esté aquí a las ocho de la mañana
Arbejdet slutter kl 16:30
El trabajo se acaba a las cuatro y media
Du har lørdage og søndage fri
Tiene los sábados y domingos libres
Du skal bære en uniform
Tiene que usar uniforme
Du gør det sådan her
Hágalo así