Lektion i udtale Ordkort Ordquiz Kryds og bolle Huskespil Lyttequiz

Spansk :: Lektion 65 Restaurant: Hvordan er maden?

Ordforråd

Denne/dette er beskidt
Esto está sucio
Kan du give mig noget mere vand?
¿Puede darme más agua?
Det var lækkert
Estuvo delicioso
Af bedre kvalitet
De mejor calidad
Er det krydret?
¿Está picante?
Er fisken frisk?
¿El pescado está fresco?
Er de søde?
¿Son dulces?
Sur
Agrio
Maden er kold
La comida está fría
Det er koldt
Está fría