Lektion i udtale Ordkort Ordquiz Kryds og bolle Huskespil Lyttequiz

Russisk :: Lektion 104 Beskæftigelse: Surfe på internettet

Ordforråd

Hjemmeside
Домашняя страница
Upload
Загружать
Vælg
Выбирать
Mappe
Папка
Værktøjsbjælke
Панель инструментов
Gå tilbage
Вернуться
Bogmærke
Закладка
Snabel-a (@)
Собака (@)
Skråstreg (/)
Косая черта (/)
Kolon (:)
Двоеточие (:)