Lektion i udtale Ordkort Ordquiz Kryds og bolle Huskespil Lyttequiz

Russisk :: Lektion 53 Rundt i byen: På gaden

Ordforråd

Gade
Улица
Vejkryds
Перекресток
Færdselsskilt
Дорожный знак
Hjørne
Угол
Gadelys
Уличный фонарь
Trafiklys
Светофор
Fodgænger
Пешеход
Allé
Авеню
Fodgængerovergang
Пешеходный переход
Fortov
Тротуар
Toiletter
Туалеты
Badeværelse
Ванная комната