Lektion i udtale Ordkort Ordquiz Kryds og bolle Huskespil Lyttequiz

Russisk :: Lektion 16 Vejledning: Kom her

Ordforråd

Lige et øjeblik
Минуточку
Vent her
Подождите здесь
Følg efter mig
Следуйте за мной
Hun vil hjælpe dig
Она поможет вам
Kom ind
Входите, пожалуйста!
Kom ind
Войдите!
Sid ned
Садитесь
Kom her
Идите сюда
Vis mig
Покажите мне